Stambeno Poslovni Kompleks 'Naselje Bulevar' Sarajevo
Stambeno Poslovni Kompleks 'Naselje Bulevar' Sarajevo

Stambeno Poslovni Kompleks 'Naselje Bulevar' Sarajevo

Stambeno Poslovni Kompleks 'Nova Otoka' Sarajevo
Stambeno Poslovni Kompleks 'Nova Otoka' Sarajevo

Stambeno Poslovni Kompleks 'Nova Otoka' Sarajevo

Mini Hidroelektrana ``Do`` - Berkovići
Mini Hidroelektrana ``Do`` - Berkovići

Sjedište i uprava poduzeća TIBRA PACIFIC - Kiseljak
Sjedište i uprava poduzeća TIBRA PACIFIC - Kiseljak

Sjedište i uprava poduzeća TIBRA PACIFIC - Kiseljak

Poslovna zgrada Brestovsko – Kiseljak
Poslovna zgrada Brestovsko – Kiseljak

Poslovna zgrada Brestovsko – Kiseljak

Fabrika za izradu betonskih elemenata Brestovsko
Fabrika za izradu betonskih elemenata Brestovsko

Fabrika za izradu betonskih elemenata Brestovsko – Kiseljak

Stambeno poslovni kompleks Buća Potok – Otoka Sarajevo
Stambeno poslovni kompleks Buća Potok – Otoka Sarajevo

Stambeno poslovni kompleks Buća Potok – Otoka Sarajevo

Stambeno poslovni kompleks “Stup Nukleus” Tibra 2
Stambeno poslovni kompleks “Stup Nukleus” Tibra 2

Stambeno poslovni kompleks “Stup Nukleus” Tibra 2

Stambeno poslovni kompleks Nukleus Nedžarići
Stambeno poslovni kompleks Nukleus Nedžarići

Stambeno poslovni kompleks Nukleus Nedžarići

Tržni Centar “TC PACIFIC” Kiseljak
Tržni Centar “TC PACIFIC” Kiseljak

Tržni Centar “TC PACIFIC” Kiseljak

Skladišno-logistički centar Brestovsko – Kiseljak
Skladišno-logistički centar Brestovsko – Kiseljak

Skladišno-logistički centar Brestovsko – Kiseljak

Stambeno poslovni kompleks Lječilište - Kiseljak
Stambeno poslovni kompleks Lječilište - Kiseljak

Stambeno poslovni kompleks Lječilište - Kiseljak

Hidro Invest d.o.o., MHE Ustiprača – Rogatica
Hidro Invest d.o.o., MHE Ustiprača – Rogatica

Hidro Invest d.o.o., MHE Ustiprača – Rogatica